Zarząd

PREZES – dh BERNARD BUREK

WICEPREZES – dh MARIAN MUCHA

NACZELNIK – dh SZYMON BUREK

ZASTĘPCA NACZELNIKA – dh PIOTR ANTONIAK

SKARBNIK – dh JÓZEF MYŚLIWIEC

SEKRETARZ – dh ZUZANNA MUCHA

KRONIKARZ – dh SYLWIA GŁOWALA

GOSPODARZ – dh DAMIAN GŁOWALA

CZŁONEK ZARZĄDU – dh MIROSŁAW SZULC

KOMISJA REWIZYJNA

PRZEWODNICZĄCY – dh MATEUSZ SZYMAŁA

CZŁONEK KOMISJI – dh MARCIN KRZYŻOK

CZŁONEK KOMISJI – dh DARIUSZ NIESTRÓJ