Zarząd

Prezes - dh Bernard Burek
Wiceprezes - dh Andrzej Łukaszczyk
Naczelnik - dh Marian Mucha
Z-ca Naczelnika - dh Bogusław Kamczyk
Sekretarz - dh Roman Brachaczek
Skarbnik - dh Józef Myśliwiec
Kronikarz - dh Sylwia Głowala
Gospodarz - dh Piotr Antoniak
Opiekun MDP - dh Bogusław Kamczyk

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący - Mateusz Szymała
Sekretarz - Marcin Krzyżok
Członek - Mirosław Szulc