Zarząd

Prezes - dh Bernard Burek

Wiceprezes - dh Andrzej Łukaszczyk

Naczelnik - dh Marian Mucha

Z-ca Naczelnika - dh Bogusław Kamczyk

Sekretarz - dh Roman Brachaczek

Skarbnik - dh Józef Myśliwiec

Kronikarz - dh Sylwia Głowala

Gospodarz - dh Piotr Antoniak

Opiekun MDP - dh Bogusław Kamczyk

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący - Mateusz Szymała

Sekretarz - Mirosław Szulc

Członek - Marcin - Krzyżok