Przetargi

Informacje na temat przetargu:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Lubomia
Numer ogłoszenia w BZP: 209106 - 2014; data zamieszczenia: 23.06.2014