Zebranie Sprawozdawcze za 2017 rok

Dnia 26.02.2018 o godz. 15.00 odbyło się w naszej jednostce zebranie sprawozdawcze za 2017 rok.

Zebranie otworzył Prezes OSP Lubomia dh Bernard Burek, następnie przywitał wszystkie MDP, druhny i druhów, oraz gości przybyłych na nasze zebranie w osobach:

- Prezesa Oddziału ZG Związku OSP RP w Lubomi - dh Andrzeja Tanżyna

- v-ce Prezesa Oddziału ZG Związku OSP RP w Lubomi - dh Piotr Prusowski

- Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  ZG Związku OSP RP w Lubomi - dh Bogusława Chłapek
- Przedstawiciela KPPSP w Wodzisławiu Śląskim - mł. bryg. mgr inż. Rafał Adamczyk

- Dyrektor ZOSPRP w Wodzisławiu Śląskim – dh Iwona Wajsman

- Wójta Gminy Lubomia – mec. dr Czesław Burek

- Sołtysa wsi  Lubomia – Maria Fibic

- Posła na Sejm Krzysztofa Gadowskiego
- Radnego Sejmiku Śląskiego – Bronisław Karasek

Po przywitaniu uczczono minutą ciszy pamięć wszystkich zmarłych strażaków, następnie przedstawił porządek zebrania.

Kolejnym punktem zebrania było:
- Wybór przewodniczącego zebrania , wybrany został - dh Florian Tomanek, protokolanta wybrany został - dh Roman Brachaczek, oraz wybór komisji uchwał i wniosków w składzie - dh Marta Gruszka, dh Monika Barańska, dh Krzysztof Godoj.
- Przyjęcie porządku zebrania – przyjęto jednogłośnie w dniu zebrania nasza jednostka liczyła 55
członków uprawnionych do głosowania, obecnych było 42 co potwierdziło prawomocność zebrania.
- Sprawozdanie z działalności przedstawił – dh Bernard Burek
- Sprawozdanie finansowe i plan finansowy na 2017r. przedstawił -dh Józef Myśliwiec
- Sprawozdanie komisji rewizyjnej przedstawił – dh Mateusz Szymała
- Plan działalności na 2018r. przedstawił naczelnik – dh Marian Mucha
- Absolutorium zarządowi udzielone zostało jednogłośnie.

Najważniejsze tematy sprawozdania to :
- Działalność prewencyjna, pogadanki dla dzieci i młodzieży
- Udział w zawodach sportowo – pożarniczych
- Działalność ratowniczo – gaśnicza, OSP Lubomia brała udział w 59 akcjach ratowniczych, w tym
gaszenie pożarów - 15 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń - 43 razy, alarmy fałszywe - 1 raz. Ze wszystkich akcji wyjeżdżaliśmy 12 razy poza teren gminy.
- Udział w ćwiczeniach organizowanych przez KW PSP w Katowicach: Buków pod hasłem: „Powódź” a w Kuźni Raciborskiej „Pożary Lasów” oraz w PSP Wodzisław Śl.  „Pożary wewnętrzne”.

- Remont strażnicy
- Sprawy gospodarczych.

Zebranie zakończono wspólnym poczęstunkiem.

 

Przekaż nam 1% podatku

 

Przekaż na 1 % twojego podatku dochodowego. To nic nie kosztuje, wystarczy że wpiszesz przy rozliczeniu pit-u numer KRS 0000 116 212 oraz koniecznie Cel szczegółowy OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA LUBOMIA UL. MICKIEWICZA 6

 

Jak należy wypełnić Pit 37:
 

Pożar sadzy w kominie

W dniu 28.02.2018 godz. 21.05 zostaliśmy zaalarmowni do pożaru sadzy w kominie na ul. Słowackiego w Lubomi. W tym dniu doszło na terenie naszego powiatu do kilku tego typu zdarzeń. Dyżurny 

SKKP PSP w Wodzisławiu Śląskim skierował do Nas wracający z działań zastęp OSP Zawada oraz OSP Pszów, który zabezpieczał Miasto Wodzisław Śląski w komendzie PSP. Na miejscu łącznie były trzy zastępy OSP.  Działania trwały prawie 3h, nie było osób poszkodowanych.

fot. OSP Pszów

Próba samobójcza

Dziś (19.02.18) ok godz. 12.44 zostaliśmy zaalarmowani do próby zamobójczej na moście między Bukowem a Krzyżanowicami. Na miejsce skierowano jednostki JRG Wodzisław Śląski, JGR Racibórz, OSP Lubomia oraz OSP Krzyżanowice, jednostki przybnyły wraz ze swoimi łodziami oraz nasza z katamaranem. Podczas gdy były prowadzone rozmowy z desperatem zastępy zabezpieczały miejsce aby szybko móc zareagować gdyby desperat skoczył do wody. Wszystko skończyło się szcześliwie. 

 

Zebranie sprawozdawcze za 2017

Już w niedziele 25.02.2018 o godz. 15.00 odbędzie się zebranie sprawozdawcze za rok 2017. Serdecznie zapraszamy wszystkich druchów i druhny oraz Młodzieżową drużynę pożarniczą. Obecność obowiązkowa!

Strony

Subscribe to Ochotnicza Straż Pożarna w Lubomi RSS