Kolejny pożar sadzy w kominie

Dziś (07.03.2018) o godz. 10.08 zostaliśmy zaalarmowani do pożaru sadzy w kominie na ul. Jana Nepomucena. To już kolejne takie zdarzenie odnotowane w okresie zimowy i w naszym regionie. Na miejscu 3 zastępy JRG Wodzisław Śl. oraz OSP Lubomia. 

Ulatniający się tlenek węgla

W dniu 06.03.2018 o godz. 16.35 zostaliśmy zaalarmowaniu do ulatniającego się tlenku węgla.  Dyspozytor skierował nas do wsi Buków na ul. Główną gdzie uruchomiły się czujki tlenku węgla. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia rodzina mieszkająca w domu została ewakuowana a dom sprawdzony czujnikiem na obecność tlenku węgla, który potwierdził jego obecność. Całe budynek został przewietrzony. Na miejsce został także wezwany kominiarz.

Pożar domu jednorodzinnego

Dzisiaj (05.03.2018) o godz. 11.14 zostaliśmy zaalarmowani do pożaru domu jednorodzinnego na ul. Akacjowej w Lubomi. Na miejsce skierowano aż 11 zastępów straży pożarnej: JRG Wodzisław Śl. 4 zastępy, JRG Rydułtowy, JRG Racibórz 2 zastępy, OSP Lubomia, OSP Syrynia, OSP Zawada, OSP Krzyżkowice. Na miejscu równiej były następujące służby Policja, Pogotowei Energetyczne oraz przedstawiciel Gminy Lubomia z-ca Wójta Bogdan Burek. Dom został zabezpieczony plandekami. Nie było osób poszkodowanych. 

Serdeczne podziękowania za udostępnienie zdjęć Fryderykowi Kamczykowi 

Zebranie Sprawozdawcze za 2017 rok

Dnia 26.02.2018 o godz. 15.00 odbyło się w naszej jednostce zebranie sprawozdawcze za 2017 rok.

Zebranie otworzył Prezes OSP Lubomia dh Bernard Burek, następnie przywitał wszystkie MDP, druhny i druhów, oraz gości przybyłych na nasze zebranie w osobach:

- Prezesa Oddziału ZG Związku OSP RP w Lubomi - dh Andrzeja Tanżyna

- v-ce Prezesa Oddziału ZG Związku OSP RP w Lubomi - dh Piotr Prusowski

- Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  ZG Związku OSP RP w Lubomi - dh Bogusława Chłapek
- Przedstawiciela KPPSP w Wodzisławiu Śląskim - mł. bryg. mgr inż. Rafał Adamczyk

- Dyrektor ZOSPRP w Wodzisławiu Śląskim – dh Iwona Wajsman

- Wójta Gminy Lubomia – mec. dr Czesław Burek

- Sołtysa wsi  Lubomia – Maria Fibic

- Posła na Sejm Krzysztofa Gadowskiego
- Radnego Sejmiku Śląskiego – Bronisław Karasek

Po przywitaniu uczczono minutą ciszy pamięć wszystkich zmarłych strażaków, następnie przedstawił porządek zebrania.

Kolejnym punktem zebrania było:
- Wybór przewodniczącego zebrania , wybrany został - dh Florian Tomanek, protokolanta wybrany został - dh Roman Brachaczek, oraz wybór komisji uchwał i wniosków w składzie - dh Marta Gruszka, dh Monika Barańska, dh Krzysztof Godoj.
- Przyjęcie porządku zebrania – przyjęto jednogłośnie w dniu zebrania nasza jednostka liczyła 55
członków uprawnionych do głosowania, obecnych było 42 co potwierdziło prawomocność zebrania.
- Sprawozdanie z działalności przedstawił – dh Bernard Burek
- Sprawozdanie finansowe i plan finansowy na 2017r. przedstawił -dh Józef Myśliwiec
- Sprawozdanie komisji rewizyjnej przedstawił – dh Mateusz Szymała
- Plan działalności na 2018r. przedstawił naczelnik – dh Marian Mucha
- Absolutorium zarządowi udzielone zostało jednogłośnie.

Najważniejsze tematy sprawozdania to :
- Działalność prewencyjna, pogadanki dla dzieci i młodzieży
- Udział w zawodach sportowo – pożarniczych
- Działalność ratowniczo – gaśnicza, OSP Lubomia brała udział w 59 akcjach ratowniczych, w tym
gaszenie pożarów - 15 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń - 43 razy, alarmy fałszywe - 1 raz. Ze wszystkich akcji wyjeżdżaliśmy 12 razy poza teren gminy.
- Udział w ćwiczeniach organizowanych przez KW PSP w Katowicach: Buków pod hasłem: „Powódź” a w Kuźni Raciborskiej „Pożary Lasów” oraz w PSP Wodzisław Śl.  „Pożary wewnętrzne”.

- Remont strażnicy
- Sprawy gospodarczych.

Zebranie zakończono wspólnym poczęstunkiem.

 

Przekaż nam 1% podatku

 

Przekaż na 1 % twojego podatku dochodowego. To nic nie kosztuje, wystarczy że wpiszesz przy rozliczeniu pit-u numer KRS 0000 116 212 oraz koniecznie Cel szczegółowy OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA LUBOMIA UL. MICKIEWICZA 6

 

Jak należy wypełnić Pit 37:
 

Strony

Subscribe to Ochotnicza Straż Pożarna w Lubomi RSS