Dzień Strażaka

W dniu 03.05.2014 odbyły się uroczystości z okazji Św. Floriana. Nasza jednostka obchody rozpoczęła od przemarszu z pod remizy do kościoła na mszę świętą o godz. 17.00 w intencji strażaków. Po mszy świętej udaliśmy się na krótki apel podczas którego zostały rozdane medale dla naszej młodzieżowej drużyny pożarniczej. Medale wręczali Sekretarz Gminy Lubomia Leszek Bizoń oraz Z-ca Wójta Maria Fibic.